Spolupráca so spoločnosťou SIERRA s.r.o.
pri propagácii a predaji produktov značky ZEPTER.

 

Kontaktné údaje SIERRA s.r.o.:
Ul. Holubárov 1935/11
945 01 Komárno
47 102 861
Telefón:    +421 917 475 140

Email: info@dfbiogas.sk

 

 

Výrobky ZEPTER a ich vplyv na ochranu zdravia obyvateľstva – VZDUCH

 

Právo dýchať

Therapy Air iOn

Zdravotné dôsledky znečisteného ovzdušia

Zdroje znečistenia ovzdušia v Európe

Znečistenie vnutorného ovzdušia

Riešenie pre čistý vzduch Therapy Air iOn

Liečivé účinky záporných iónov