A Komárno-i  székhelyű (UL. gen . Klapku 2962/32 , 94501 Komárno), IČO: 5736791 identifikációs számú non -profit szervezet, a Dry Fermentation Biogas, n.o., 2011. szeptember 29-én alakult, a Nyitrai Körzeti Hivatal, a SzK Tgy. 213/1997 sz., a non-profit, közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezetekről szóló jogszabály módosítás 9 § 1. bekezdése szerinti döntése alapján.

  A Dry Fermentation Biogas, n.o. a következő közhasznú szolgáltatásokat nyújtja:

 • Tanácsadás, közvetítés, reklám és konzultációs tevékenységek a megújuló energiaforrások terén;
 • Szervezési munka a megújuló energiaforrások terén;
 • Kutatás, fejlesztés, a tudományos és műszaki szolgáltatások és információs szolgáltatások;
 • Környezetvédelem, valamint a közegészség védelme;
 • Támogató szolgáltatások a regionális fejlesztés és a foglalkoztatás terén;
 • A kommunikációs folyamatok javítása, közös tartalomfejlesztés, többnyelvű információs források biztosítása, és a közösségek közötti kölcsönös megértés elősegítése;
 • Tervek, tanulmányok készítésével és iskolázások szervezésével kapcsolatos tevékenységek támogatása a megújuló energiaforrások területén;
 • Határon átnyúló együttműködés az adott területen működő szervezetekkel;
 • Az újszerű technológia, a biogáz gyártás kommunikációja a nagyközönség felé.

A Dry Fermentation Biogas, n.o. fő célja elsősorban:

Tudományos – műszaki, információs, valamint kutatás, fejlesztés, és megújuló energiaforrások területén való szolgáltatások nyújtása.
A szervezet a Szlovák Köztársaságban és külföldön egyaránt fejt ki tevékenységet, kölcsönösen együttműködik külföldi szervezetekkel. Ennek érdekében biztosítja a közszolgáltatások szabad hozzáférhetőségét minden érdeklődő számára és minden olyan helyen, amely a non- profit szervezetek hatálya alá tartozik, különösképpen a fenti tevékenységek terén.
A Magyarország – Szlovákia 2007 – 2013 Határon Átnyúló Program keretében benyújtott pályázata „A megújuló energiaforrások felhasználása a környezetvédelem céljából“ címmel sikeres lett és 2012. október 1-én megkezdődött annak megvalósítása.
A pályázat fő célja az, hogy támogassa a megújuló energiaforrások elterjedését, különösen, ami a biomassza felhasználást, mint megújuló energiaforrást illeti, a biogáz gyártás nem tradicionális módszerére – a száraz fermentációra fektetve a hangsúlyt.