Predstavenie maďarského partnera zapojeného do projektu:

Sárisáp Község Önkormányzata
Adresa:
Fő utca 123.
2523 Sárisáp
Maďarská republika
Tel. č.: +(33) 518-310

 

Hlavná činnosť partnera:

Obec Sárisáp sa nachádza v severnej časti Zadunajska v Komárňansko-ostrihomskej župe, medzi výbežkami pohoria Gerecse, leží medzi obcami Tokod, Csolnok a Bajna.

Cezhraničný partner je zodpovedný za realizáciu aktivít číslo 3 a 4 – zriadenie solárnych elektrární a využívanie geotermálnej energie, ktoré budú realizované priamo v obci Sárisáp. V rámci projektu budú vybudované 2 slnečné elektrárne inštaláciou zariadení na strechy obecných budov a to na strechu budovy Obecného úradu Sárisáp a na strechu budovy Športovej haly Základnej školy. V rámci projektu je plánovaná aj modernizácia kultúrneho domu v Sárisápe pre zlepšenie energetickej úspory pomocou využitia geotermálnej energie na vykurovanie. Aktivity číslo 5 a 6, ktoré predstavujú propagáciu projektu a organizovanie spoločných podujatí, budú realizované spoločne s hlavným partnerom DFB, n.o.