5.strana ...„Využívanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom ochrany životného prostredia / Az újrahasznosítható energiaforrások felhasználása a környezetvédelem céljából“

A fő partner Dry Fermentaion Biogas, n.o. létrejöttének az oka a biomassza energikus felhasználásának terjesztése száraz fermentáció formájában, hiszen a száraz fermentáció technológia jelenleg sem Szlovákiában, sem Magyaroszágon nem érhető el. A két ország közül elsőként arra törekszik, hogy biogáz állomást hozzon létre száraz fermentáció felhasználásával. A szervezet 2011-ben jött létre, de az alapitója és egyben az igazgatója több éves tapasztalattal rendelkezik a megújuló energiaforrsások terén. Fő feladatai a projektben: figyelemmel kísérni az összes kötelesség betartását, amelyek a Nem visszatéritendő pénzügyi támogatás szerződése alapján adódnak, mint ahogy bebiztosítaní a projekt tevékenységeinek a folyamatát, főleg a 3-as számú tevékenységet: Új berendezés létrehozása biomassza feldolgozására és energia előállitására.
A tevékenységeket együtt a határontúli partner segitségével fogják megvalósítani, ami Sárisáp község önkormányzata. A határontúli partner felelős megvalósítani a : Napenrgia erőmű létrehozása és geotermikus energia kihasználása, ami közvetlenül Sárisáp településen fog megvalósulni. Sárisáp a Dunántúl északi részén Komárom-Esztergom megyében, a Gerecse hegység nyúlványai között található, Tokod, Csolnok és Bajna között fekvő település..

A projekt fizikai megvalósításának helyszíne

A projekt minden tevékenysége a szlovák határon Nyugat Szlovákiában lesz megvalósítva, Nyitrai Kerület Gúta nevű városban, pontosabban Csásta városrészben. A régió Szlovákia legtermékenyebb vidéke, főleg gabonaféléket, zöldséget és gyümölcsöt termelnek. A térségre nagyon hosszú vegetációs időszak a jellemző, mely lehetőséget nyújt igényes kultúrnövények termesztésére is. Ebben a régióban nagy mennyiségű mezőgazdasági melléktermék és hulladék képződik, amit energetikai célokra is fel lehet használni, pl. biogáz gyártására..

A magyar határmenti régióban a projekt minden tevékenysége a Dél-dunántúlon lesz végrehajtva, Komárom-Esztergom megyében, pontosabban Sárisáp községben. A projekt keretén belül megújuló energiaforrások felhasználásával lenne fotovillamos erőmű lesz létesítve a település két épületén, mégpedig az helyi iskola sportcsarnokán és a polgármesteri hivatal épületén. A projekt keretén belül a sárisápi művelődési ház energiatakarékos korszerűsítése van tervben, aminek a kivitelezése geotermikus energia felhasználásával valósul meg.

A projekt céljai:

A projekt fő célja:
Az újrahasznosítható energiaforrások felhasználásának növelése a határ mindkét oldalán
A projekt specifikus céljai:
1. Új szoláris és biomasszát feldolgozó erőművek létrehozása, és a geotermális energia kihasználása
2. A köztudat szélesítése az újrahasznosítható energiaforrások felhasználási lehehetőségeiről
3. Természeti értékek védelme a közös magyar-szlovák határrégióban.

Projekt tevékenységek:

1. tevékenység: A projektmenedzsment biztosítja és irányítja a projekt teljes folyamatát. Ezen tevékenység nélkülözhetetlen a projekt egyes tevékenységeinek a sikeres végrehajtásához. Ellenőrzi ennek lefolyását és értékeli az elért eredményeket .

2. tevékenység kimenete: Új biogáz erőmű létrehozása biomassza feldolgozására és belőle energia előállítására. A tevékenység tartalmazza az építkezési, és a technológiai rész kivitelezését is a biogáz állomás számára. Az erőműből kinyert energia a hátrányos helyzetű személyek, mind marginalizált roma közösség lakásainak fűtésére lesz felhasználva, díjmentesen.

3. tevékenység: új napenergia erőművek lesznek kiépítve, amelyek 27 kWp és 43 kWp teljesítményen fognak üzemelni.

4. tevékenység: végrehajtásával a Sárisápi Művelődési Ház teljes mértékben energia-önellátóvá válik. Ezen tevékenység keretein belül energiai célokra a geotermikus energia lesz kihasználva.

5. tevékenység: keretein belül különböző promóciós anyagok készülnek majd el, és különböző kommunikációs eszközök használata tervezett. Új honlap lesz létrehozva. A tevékenység tárgya egy internetes kampány kidolgozása és előkészítése, szórólapok, reklámanyagok kiadása és információs táblák előkészítése.

6. tevékenységen belül meg lesz szervezve a projektmenedzsment rendszeres összejövetele, nyitó és záró ceremóniák, úgyszintén a workshopok is.

Célcsoport bemutatása

A pályázat megvalósításának pozitív visszahatása lesz a határmenti terület mindkét oldalán élő lakosságra, hiszen emelkedik majd a újrahasznosítható energiaforrások felhasználásának mértéke az elektromos energia gyártásában, ami által csökken a széndioxid keletkezése.Ezen kívül a pályázat hozzájárul a társadalom magasabb fokú tájékoztatásához az újrahasznosítható energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről, ami magával vonja majd az ilyen jellegű pályázatok iránti érdeklődést, nemcsak a nagy költségvetésű alternatív villanyerőművek beruházói részéről, hanem a hétköznapi emberektől is, akik az újrahasznosítható energiaforrások felhasználásának lehetőségeit fogják mérlegelni a saját háztartásaikban is.

Fő közvetlen célcsoportok:
Mezőgazdasági termelők és szervezetek a régióban
Jelenlegi munkanélküliek, akik számára munkalehetőség jön létre

Közvetett célcsoportok:
A régió lakossága
A projekt megvalósítása érinti a gyártó cégeket, amelyek a megfelelő technológiát szállítani tudják, stb.