A környezetvédelem és a természeti erőforrások védelme a széleskörű szakmai és társadalmi érdeklődés tárgyát képezik. A világgazdaság változó szerkezete és az életmódváltozás ugyanis megkövetelik a megújuló energiabázisokra való áttérést. Az alternatív, vagyis megújuló energiaforrások problematikájának megoldása, köztük az új, fejlett technológiák környezetvédelemben való alkalmazása, szinte minden országban nemzeti érdek, mivel ezek hatással vannak mind a gazdasági mind a szociális szférára.

A biomasszából való energianyerés az ember által alkalmazott legrégibb energetikai technológiák közé tartozik. A fejlődő országokban ez az energia marad továbbra is a fő energetikai forrás. Korunkban, figyelembe véve a fosszilis üzemanyagok környezetre való negatív hatását és azok nem megújuló voltát, a biomassza újra esélyt kap arra, hogy fontos energetikai forrássá váljon az Európai Unión belül. A közeljövőben jelentős helyet fog elfoglalni az európai államok, köztük Szlovákia üzemanyag-energetikai bázisában, már csak azért is, mert az Unió vállalta, hogy 2020-ban energiájának 20%-át megújuló forrásokból fogja előállítani.

Honlapunkon szervezetünk tevékenységeiről nyújtunk áttekintést. Jelenleg, fő aktivitásaink közé tartozik a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében létrejött projekt megvalósítása.